Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Vi vill se Jesus

“Och bland dem som kommit upp för att tillbe under högtiden fanns några greker. De gick till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, bad honom och sa: Herre, vi vill se Jesus.” Joh.12:20-21 Bönen från människors hjärtan är densamme än idag: “Vi vill se Jesus.” När du ser Jesus som han verkligen är så händer något i ditt hjärta. En längtan att vilja följa och lära känna honom infinner sig.  Att se.. Read More

Nådens kraft

Lagens frånvaro av kraft Guds lag i Gamla Testamentet uppenbarar Guds standard.  “genom lagen kommer kännedom om synd.” Rom. 3:20 Lagen visar alltså på Guds standard men den kan aldrig ge oss kraft att uppfylla den. Att fokusera på lagen leder till uppgivenhet, eller stolthet (då man tycker sig lyckats hålla den rätt bra för ett tag). Lösningen “Men nu har, utan lag, Guds rättfärdighet uppenbarats, som lagen och profeterna vittnar om, nämligen.. Read More

Törstsläckare

“Men på den sista dagen i högtiden, som också var den största, stod Jesus och ropade, och sa: Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, såsom Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Men detta sa han om Anden, som de som tror på honom skulle få. För den Helige Ande var ännu inte given, eftersom Jesus inte ännu hade blivit.. Read More

Underbar frid

“Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er så som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte rädda.” Joh. 14:27 Jesu frid Det är möjligt för varje människa att få en riktig och underbar frid – Jesu frid. Jesus är fridsfursten och han ger av sin frid till oss. Det är en frid som övergår allt förstånd.  Denna världens frid Människor som försöker uppnå.. Read More