Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Continue in the faith

“And you, who were formerly alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now He has reconciled in the body of His flesh through death, to present you holy and blameless and above reproach in His sight, if you continue in the faith, grounded and settled, and are not removed from the hope of the gospel, which you have heard, and which was preached to every creature which is under heaven,.. Read More

Förbli i tron

“Också ni, som tidigare var främmande och i ert sinnelag fiender genom onda gärningar, har han nu försonat i hans jordiska kropp genom döden, för att han skulle ställa fram er inför sig, heliga, fläckfria och fria från anklagelser, om ni förblir i tron, grundade och fasta, och utan att låta er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört, som blivit predikat för allt skapat under himlen, och vars tjänare.. Read More

Sweden in the balance

“that is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their sins against them, and has entrusted to us the message of reconciliation.” 2 Cor. 5:19  God has already done something for every human being.  God’s love has been revealed and the sin problem in the world is already solved.  We should not in the first place look to the future and hope for something good, but let’s look.. Read More

Sverige i vågskålen

“För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräknade dem inte deras synder, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” 2 Kor. 5:19 Gud har redan gjort något för varje människa. Guds kärlek har uppenbarats och syndaproblemet i världen är redan löst.  Vi ska inte i första hand se framåt och hoppas på något gott, utan låt oss se bakåt till Kristi kors.  “Detta är kärleken, inte att.. Read More

We want to see Jesus

(För svenska se – “Vi vill se Jesus”, som publicerats tidigare på bloggen). “Now there were some Greeks among those who went up to worship at the feast. They came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, “Sir, we want to see Jesus.” John 12:20-21  The prayer from the hearts of men is the same today: “We want to see Jesus.”  When you see Jesus as He really is,.. Read More

Kristi blod

Blodet som rann från Jesu sargade kropp, det är vad som idag ger mig hopp. Jesu rena oskyldiga blod som med våld drevs ur hans ådror, som fläckade hans kors och rann ner på jorden, det är betalningen och skuldoffret för mina synder. Det renar varje syndare som åberopar dess frälsande kraft. Synd, mörker, död och djävulen bleknar bort genom kraften i Kristi blod,  min älskade Frälsares dyrbara blod,  det ger mig idag.. Read More

God’s presence

Come out from the cold, into God’s presence so warm. In ourselves we have nothing to give, but in His beloved Son we are called to live. Life and love flow from Him, because of that we want to sing. He that can turn darkness to light, He makes our faces to shine so bright. All the glory to God forevermore, we don’t have to struggle in our own strength any more. “We.. Read More

Vindjägare

Den som söker han finner, men troligen säger du att du inte hinner. Det är som att stressat springa hemifrån till bilen och inte kunna komma in,  för nyckeln är ju kvar i bostaden din. Att stressat hasta fram i livet, det tar många för givet, de längtar ju efter det stora klivet, som sällan kommer förrän de inser att allt de tidigare byggt upp har redan blivit rivet. Girigheten förblindar och bedrar, .. Read More

Lean on Jesus

That kind of inner gnawing or feeling of not being enough and an absence of real peace, it can leave you today.  There is good and happy news for you.  In fact, this news is the only thing that can give you real peace.  Listen, “Therefore, brothers, let it be known to you that through this Man (Jesus) forgiveness of sins is proclaimed to you, and by Him everyone who believes is justified.. Read More

Luta dig mot Jesus

Det där inre gnagandet av en slags känsla av att inte räcka till och en frånvaro av verklig frid, det kan rinna av dig idag. Det finns goda och glada nyheter för dig. Faktum är att dessa nyheter är det enda som kan ge dig verklig frid. Lyssna, “Därför ska ni nu veta, män och bröder, att det är genom honom (Jesus) syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som.. Read More

Jesus was wounded

Wounded – so we can be healed Despised – so we can be respected Being made a curse – so we can be blessed Abandoned – so we can have fellowship Died – so we can live Resurrected – so we can be acquitted “But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities; the chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed.” Isaiah.. Read More

Jesus blev genomborrad

Sönderslagen – så vi kan bli helade Föraktad – så vi kan bli aktade Blev en förbannelse – så vi kan bli välsignade Övergiven – så vi kan få gemenskap Dog – så vi kan leva Uppstånden – så vi kan bli frikända “Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.”.. Read More

Live for Jesus

“And He died for all, that those who live should not from now on live for themselves, but for Him who died for them and rose again.” 2 Cor. 5:15  The Son of God, Jesus, is the conqueror who rules and reigns, only He is worthy of praise.  He is the real man who defeated hatred with love.  Jesus did not go the way of violence as many do today.  They are portrayed.. Read More

Lev för Jesus

“Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sig själva, utan för honom som har dött för dem och uppstått.” 2 Kor. 5:15 Guds Son, Jesus, är segraren som råder och regerar, bara han är värd att hyllas. Han är den verkliga mannen som besegrade hatet med kärleken.  Jesus gick inte våldets väg som så många gör idag. De framställs som coola med sin kniv.. Read More

Have you responded?

The Bible is divided into two parts, the Old and the New Testament.  OT says – You should and You should not … NT says – Because God so loved the world … These are two completely different covenants.  The love of God revealed “In this way the love of God was revealed to us, that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. In this.. Read More